En yttre resa som sjöman, lärare och sjökapten blev senare i livet till internationell företagsledare följt av egna företag i Holland, England, Sydafrika, Kina och Nya Zeeland. Den mångkulturella inre resan och längtan löper genom antropologi, antroposofi, poesi och existentialism för att slutligen landa i Psykosyntes.
Vårt sökande i livet kan ibland upplevas som magiskt eller slumpmässigt men ofta är det kopplat till en längtan att följa vår djupaste autentiska identitet. Manifestationen i nuet kan ske genom våra yrkesval, även om dessa val under tiden och på ytan ser olika ut kan den underliggande röda tråden vara den samma. Våra åldersfaser och dess innehåll påverkar också hur vi väljer att manifestera vårt liv.

Jag arbetar heltid med parterapi, individuell terapi och handledning. Är Diplomerad Psykosyntesterapeut, handledare, utbildad IMAGO relationsterapeut samt har en 2-årig internationell utbildning i Core Energetics (kroppsorienterad psykoterapi).

Jag är en del av AdoptionsRådgivarna i Stockholm och sitter i styrelsen för Rosendals Trädgård.