Psykosyntes är En väg till att möta vår längtan efter ett mer autentiskt och rikare liv. Denna praktiskt inriktade psykologi ser möjligheter i våra svårigheter och inkluderar alltid det som är friskt och oskadat, om än outvecklat. I varje problem vi upplever finns alltid fröet till personlig utveckling och mognad, till vår strävan efter att ge uttryck åt det sant mänskliga - impulser och drifter likaväl som till kärlek, vilja, skönhet, kreativitet, glädje, visdom, andlighet. Det inre ”ledarskapet” utvecklas genom träning av den personliga viljan vilket förutom stark vilja, inkluderar skicklig vilja och god vilja.

Psykosyntes kallas ofta en psykologi med själ. Den är utvecklad av den italienske läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli som levde samtida med Freud och Jung. Psykosyntes har ett visionärt perspektiv och är i sig självt riktad mot framtiden. Psykosyntes medverkar till "psykisk hälsa" genom sin strävan efter meningsfullhet, helhet och syntes. Assagioli menade att så som vår barndom påverkar oss i nuet så påverkar även vår framtid det nuvarande. Assagioli såg en kraftfull integrerande princip inom det mänskliga psyket.

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv"
Roberto Assagioli

Psykosyntes är en erkänd psykoterapimetod inom European Association for Psychotherapy, EAP. Man har inom EAP definierat gemensamma krav för en europeisk legitimation för psykoterapeuter och EFPP har blivit ratificerad som en EWAO, European Wide Accrediting Organisation.

Stiftelsen PsykosyntesAkademin i Stockholm är en av grundarna av EFPP och Akademin är sedan länge medlem i EAP.