Utifrån varje människas unika situation påbörjas det terapeutiska arbetet. Det terapeutiska "rummet" ger utrymme och hållande att möta dig själv som du är, terapeuten finns med under vandringen mot ökad sjävkännedom och själförverkligandet - att bli den du är.
Människan är en helhet med kropp, känslor, intellekt och själ, alla dessa aspektar av oss finns ständigt närvarande och stödjer den terapeutiska resan och mötet med vår inre värld. Genom att bla. bearbeta och frigöra starka känslor och tankemönster som stundtals kan överväldiga och styra oss kan vi i stället bemästra både känslor och tankar. När vi förändrar relationen till oss själva, genom insikt, vilja och kärlek, förändras relationen till andra och slutligen till livet i sin helhet.

Vår mångfald och komplexitet avspeglas i de tekniker som används i det terapeutiska arbetet, t ex samtal, symbolarbete, vägledda visualiseringar, gestaltteknik, familjekonstellationer, drömarbete, kroppsövningar och fri teckning för att nämna några. Ibland behöver vi träna oss i att sätta gränser eller att våga vara mer öppen i relationen med andra. Att få kontakt med våra djupare värden, känslan av mening i tillvaron leder ofta till att förstå och acceptera vår andliga längtan. Psykosyntesterapi omfattar en transpersonell dimension och den andliga utvecklingen är en lika viktig del som den psykologiska och personliga utvecklingen.


"Life is not a problem to solve - it´s a mystery to live."
Roberto Assagioli